czwartek, 3 kwietnia 2014

Zamiana patrona szkołyWydarzenia marcowe 1968 roku miały też swój drobny epizod w Nidzicy. 11 kwietnia 1968 roku sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie Michał Atłas donosił do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR:

"o odgłosach i wypowiedziach w związku z wysunięciem kandydatury marszałka Polski Mariana Spychalskiego na przewodniczącego Rady Państwa".
...W Technikum Mechanicznym w Nidzicy młodzież z jednej klasy odwróciła portret tow. Gomułki umieszczając na odwrotnej stronie znak swastyki. W innych klasach zdjęto portrety tow. Edwarda Ochaba".

W szkole tej, po wprowadzeniu zarządzenia o likwidacji Krzyży w szkołach w 1958r., nauczycielka języka polskiego Zofia Płoska pouczała młodzież, że pomimo fizycznego braku Krzyża na ścianie, młodzież ma zachowywać się tak jakby on tam ciągle wisiał.

Niestety mniej chwalebną postawę jednego z nauczycieli tej szkoły możemy odnotować po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku, kiedy to po znalezieniu kartki z napisem " zima wasza, wiosna nasza" doprowadził do internowania jednego z uczniów.

  W 1989 roku Rada Pedagogiczna podjęła prekursorską uchwałę o zmianie dotychczasowego patrona Władysława Nachcińskiego na Stanisława Staszica. W uzasadnieniu uchwały czytamy:
".. patron szkoły powinien być wzorem osobowym, cieszącym się szacunkiem i uznaniem, człowiekiem zasłużonym dla rozwoju kraju i regionu. Patron powinien stać się podstawą do całorocznej, systematycznej pracy wychowawczej. W przypadku patrona chorążego Władysława Nachcińskiego brak jest jakichkolwiek materiałów faktograficznych, poza kilku zdaniowym życiorysem i zdjęciem. W relacjach osób znających dotychczasowego patrona nie można znaleźć potwierdzenia wyjątkowych zasług, a wręcz wskazują one na pospolite słabości jego charakteru".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz