sobota, 12 kwietnia 2014

Nidzbark sfotografowany w 1905 r.

Album jubileuszowe. Grunwald 1410-1910
Album sprzed stu lat upamiętniający 500-lecie największej bitwy średniowiecznej Europy. Książka została wydana w 1910 roku w Poznaniu przez Polsko-Katolicką Księgarnię Nakładową Zdzisława Rzepeckiego i Spółki. Zdzisław Rzepecki rozwinął działalność wydawniczą, publikując własnym nakładem ozdobne albumy o treści patriotycznej, tak jak właśnie "Album Jubileuszowe Grunwald", który, jak podają niektóre źródła, został skonfiskowany przez cenzurę pruską. Album został opracowany przez Jasława z Bratkowa, pod tym pseudonimem kryje się Jan Bratkowski. Książka zawiera widoki z pola bitwy grunwaldzkiej, wykonane według wskazówek Teofila Rzepnikowskiego z Lubawy, powstańca i działacza społecznego. Brał on udział w powstaniu styczniowym, działał na Pomorzu i Warmii, a w latach 1918-19 zasłynął jako komendant tajnej Organizacji wojsk Pomorza Gdańskiego, przygotowującej powstanie na Warmii i Mazurach. Uwagę przyciąga sześć szkiców do tzw. obrazu kolistego "Bitwa pod Grunwaldem", wykonanych przez Jana i Tadeusza Styków, polskich malarzy, który są również współtwórcami dzieła. Album zawiera reprodukcje obrazów, monet, rysunki zbroi, ryciny oraz dobrze zachowaną mapę zamków krzyżackich, wykonaną przez Zdzisława Rzepeckiego. W albumie znajdziemy jeszcze jeden rarytas: zdjęcia dawnych zamków wykonane w 1905 roku przez Karola Rzepeckiego. Karol był krewnym Zdzisława i po jego śmierci przez pewien czas prowadził wydawnictwo. Na te tereny przyjechał prawdopodobnie z misją patriotyczną. Jak większość Poznaniaków, wspierał mieszkających tu Polaków w dążeniach wolnościowych. Podczas swojego pobytu fotografował zamki, a ich "odbicia fotograficzne" zamieścił w albumie jubileuszowym. W albumie jako polska nazwa Neidenburga używana jest nazwa Nidzbark.
Do albumu dołączona jest duża, składana "Mapa zamków i ziem krzyżackich" narysowana przez Z. Rzepeckiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz