niedziela, 25 października 2015

Proboszczowie: Klunder i Pełka


Ks. Biskup sufragan dr. Klunder, urodził się 23.07.1849 w Koślince pow. Tucholskim. Studia gimnazjalne odbył w gimnazjum chojnickim, gdzie w r. 1871 otrzymał świadectwo dojrzałości. Potem wstąpił do seminarium duchownego w Pelpinie. W r. 1874 udaje się do Rzymu na dalsze studia I promowuje na doktora setriusque Iris; w r. 1876 otrzymuje w kościele laterańskim święcenia kapłańskie i powraca w sierpniu 1876 do swej diecezji (chełmińskiej). Od lutego 1876 do lipca 1877 zatrzymuje się Brąchnówku koło Chełmży. We wrześniu udaje się do Bawarji i pracuje jako kapelan w Pfaffenhausen koło Augsburga, tam zostaje aż do r. 1884. Wróciwszy po Kulturkampfie do swej diecezji zostaje wikarym w Pucku. W r. 1885 powołuje go władza jako administratora i proboszcza do Niborga (Prusy Wschodnie). Następnie przyjmuje probostwo Najśw. Marji Panny w Toruniu. W 1897 zostaje dziekanem dekanatu toruńskiego. 1905 roku mianuje go ks. Biskup kanonikiem kapituły chełmińskiej przy katedrze pelpińskiej. 6.7.1907 zostaje wybrany sufraganem diecezji chełmińskiej a biskupem tytularnym syembrji. Sakrę biskupią otrzymał dnia 15.9.1907 w katedrze pelpińskiej. Władze pruskie wymieniały go wśród polskich duchownych prowadzących antypruską działalność. Zmarł 20 września 1927 w Pelplinie.Przeczytaj: http://www.niedziela.pl/artykul/58882/nd/Skromny-pracownik-KosciolaKsiądz Stanisław Pełka urodził sie 13 listopada 1871 roku w Szwarcenowie w powiecie nowomiejskim.. Wykształcenie nabył w Collegium Marianum oraz w gimnazjum w Nakle i Brodnicy (gdzie w latach 1890-1892 należal do tajnej organizacji filomackiej). W 1892 roku rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenie kapłańskie otrzymał 22 marca 1896 roku. Po byciu wikarym w Swarzewie, w 1902 roku został lokalnym wikarym w Wielkim Mędromierzu. Przyczynił się między innymi do przywrócenia polskiego charakteru wspólnocie.
Od 25.10.1904 zostaje proboszczem w Nidzicy aż do roku 1919. Od 1919 r. w Toruniu (parafia św.Jakuba) gdzie pelnił także obowiązki dziekana (1920-1927). Należał do TNT ( Towarzystwo Naukowe w Toruniu) w latach 1901-1928. Od 1925 był prezesem Wydziału Teologicznego tego Towarzystwa. W ciągu całego życia brał aktywny udział w pracach polskich organizacji społecznych. W okresie I wojny światowej za działalność patriotyczną był szykanowany, kilkakrotnie aresztowany, wreszcie przemocą wywieziony na teren b.Królestwa Kongresowego (Królestwo Polskie). Ks. St. Pełka był członkiem Pomorskiego Towarzystwa Opieki Moralnej nad Dziewczętami i Kobietami. Jego głównym zadaniem było zbieranie funduszy na funkcjonowanie szpitala oraz samych sióstr pasterek w Toruniu. To właśnie dzięki pieniądzom zebranym przez Towarzystwo można było wynająć dom na Szpital Dobrego Pasterza, którym opiekowało się Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. . Zmarł w Toruniu 6 lipca 1928 roku.


Ksiądz proboszcz St. Pełka wita ks. biskupa Klundera w Toruniu w 1925 r.