piątek, 31 stycznia 2014

Nowy Testament i Księga Psalmów gotykiem pisana

Istniejące od 1804 roku Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne publikowało Biblię w językach narodowych. W październiku 1816 r. powstało także w Polsce, a jej prezesem został książę Adam Jerzy Czartoryski. Towarzystwo m.in. rozprowadzało Biblię po szkołach. Wydawało zarówno egzemplarze przeznaczone dla katolików jak i protestantów.
 W mojej bibliotece posiadam egzemplarz z 1914 roku wydany w Berlinie, a pisany gotykiem z przeznaczeniem dla Mazurów. Oprócz Nowego Testamentu zawiera także Księgę Psalmów, z żydowskiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczoną. 465 stron N. Testamentu+124 str. Księgi Psalmów.tagi: Neidenburg, Nidzica, Masuren, Ostpreussen, Ortelsburg, Nibork, Hohenstein, Allenstein, Królewiec, Osterode, Soldau, Dąbrówno

czwartek, 30 stycznia 2014

Ciąg dalszy zdjęć z nidzickiego albumu

Rzeźba Chrystusa Błogosławiącego jest repliką rzeźby B. Thorvaldsena w Kopenhadze.


Katolicy osiedleni w Nidzicy z początkiem wieku XIX po pociechę religijną przechodzili granicę pruską do Janowa w Królestwie Kongresowym. Jednakże od r. 1841 granica ta została zamknięta i pilnie strzeżona. Dnia 20 lutego 1854 utworzono w Nidzicy placówkę katolicką ze stałym duszpasterzem, który pierwszą od czasów reformacji Mszę św. odprawił 26 marca tegoż roku. Kamień węgielny pod budowę kościółka został poświęcony 20 października 1858. Konsekracji nowej świątyni dokonał 3 czerwca1860 sufragan chełmiński biskup Jerzy Jeschke, który wiele przyczynił się do jej wystawienia. Nieco przedtem, 21 lutego 1860, erygowano w Nidzicy parafię katolicką. Wieża została dobudowana w r. 1890.


Przed II w.św. Plac Tannenbergski, gdzie przestawiono pomnik z rynku. Niedługo zamieszczę zdjęcia z przenoszenia tego pomnika.

Dziś Plac ks. Sudzińskiego.
Szkoła sezonowa, po II w.św. mieścił się tu dom dziecka.środa, 29 stycznia 2014

Biblia gotykiem pisana

 
Biblia Święta To jest: Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza: z Żydowskiego i Greckiego języka na Polski pilnie i wiernie przetłómaczone


Tak jak większość tego rodzaju pozycji, dodana jest tu Kronika rodziny.
Dołączono także kolorowe cztery mapy.
Niestety grzbiet mojego egzemplarza jest oderwany. Biblia w moich zbiorach od 1993 roku

wtorek, 28 stycznia 2014

Kolejne nidzickie slajdy


Górka Garncarska. Róg ulic Warszawskiej i Jakuba Jagalta. Obok była ulica Zentelewny.

W 1964 roku w nr. 12  "Warmii i Mazur" czytamy:
  Pracownia Sztuk Plastycznych w Olsztynie ukończyła w ub. miesiącu projekty wnętrz rekonstruowanego od kilku lat zamku krzyżackiego w Nidzicy. Autorami projektu są : konserwator zabytków w Gdańsku, Z. Połuczanin, artyści plastycy Mirosław Romańczuk z Olsztyna i Izabela Podlasiecka z Nidzicy, rzeźbiarz Bogusław Marshall z Olsztyna oraz architekt Andrzej Bruszewski. Połączony wysiłek projektantów jest uważany przez znawców przedmiotu za przykład doskonałej roboty konserwatora i plastyków. Nidzica ma szczęście! Równie pochlebną ocenę uzyskała niedawna adaptacja baszty obronnej na pawilon księgarski wg projektu mgr inż. arch. Bolesława Wolskiego. Obecnie zaś, jak donosi "Głos Olsztyński " w nr.244 z 16.10 br., zabytkowy klasztor nidzicki, po którym sterczą dziś tylko nagie mury, będzie odbudowany i celowo wykorzystany.

Nieistniejący spichlerz i widok na plebanię z figurą Św. Wojciecha. Kiedyś siedziba sądu i biblioteki pedagogicznej.

Widok ze wzgórza zamkowego na Basztę i nieistniejący silos młyna, rozebranego w 1989 roku.


tagi: Neidenburg, Nidzica, Masuren, Ostpreussen, Ortelsburg, Nibork, Hohenstein, Allenstein, Królewiec, Osterode, Soldau, Dąbrówno,

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Z mojej biblioteki- O prawdziwym chrześciaństwie


Jana Arndta Sześć księgi [sic!] o prawdziwym chrześcijaństwie z niemieckiego na polski język przetłumaczone przez E. Samuela Tschepiusa, Archipresbitera i Proboszcza Działdowskiego, Nidborskiego i Dąbrowieńskiego.

Druk i nakład Hartungskiej drukarni

Posiadany egzemplarz wydany został w Królewcu w 1890 roku.  Książka zawiera 988 stron podzielonych na sześć ksiąg oraz 72 strony rejestru.

Biogram z Bibliografi Estreichera.
tagi: Neidenburg, Nidzica, Masuren, Ostpreussen, Ortelsburg, Nibork, Hohenstein, Allenstein, Królewiec, Osterode, Soldau, Arnt, Tschepius, Dąbrówno

niedziela, 26 stycznia 2014

Z mojego albumu

Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku zrobiłem trochę zdjęć naszemu miastu. W ówczesnych realiach, dostępne dla amatorów były slajdy ORWO, które pozwalały na kolorowe fotografie w jako takiej jakości.

 Symboliczny grób ks. Wasiańskiego, twórcy Kancjonału Mazurskiego.
 Brama cmentarza, założonego w 1841 roku
 Ulica Warszawska z nieistniejącym już budynkiem
 Róg ulicy Warszawskiej z Żeromskiego
 Ulica Warszawska
 Cmentarz Żydowski przy ul. Nowomiejskiej, dziś otoczony budynkami.
Poprzewracane maceby na tym cmentarzu.
Po drugiej stronie ulicy znajduje się drugi cmentarz żydowski -kirkut. 

sobota, 25 stycznia 2014

Z mojej biblioteki- Słowniki Mrongowiusza

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855)


Urodzony w Olsztynku (Hohenstein), syn mazurskiego pastora. Walczył o utrzymanie języka polskiego w zaborze pruskim. Autor podręczników do nauki j. polskiego i słowników: polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego.

Więcej przeczytaj pod linkiem:   Krzysztof Celestyn MrongowiuszW mojej bibliotece posiadam obydwa słowniki. Jeden wydrukowany w 1835 roku, drugi w 1854 roku. Dokładny Niemiecko - Polski Polski zachował w bardzo dobrym stanie okładki, drugi niestety ma już tylko okładki introligatorskie. Słowniki zostały wydrukowane w Królewcu.


 Jak widać na niektórych stronach, słowniki zmieniały właścicieli. Dla pragnących pogłębić wiedzę o tej nietuzinkowej postaci w naszych dziejach polecam:
Wiesław Bieńkowski "Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764- 1855 w służbie umiłowanego języka"
W mojej bibliotece wydanie II z 1983 roku.


tagi: Neidenburg, Nidzica, Masuren, Ostpreussen, Ortelsburg, Nibork, Hohenstein, Allenstein, Mrongovius, Królewiec, Osterode, Soldau