środa, 22 stycznia 2014

Z mojej mazurskiej biblioteki - Harfa podróżna

Harfa podróżna dla pielgrzymów do góry Syon / zbiór pieśni, które po większej części z niem. na jęz. pol. przeł. Lischewski, Krisch, Przytulla i inni.

Szillen (Ostpr.) : Chrześcijańska Księgarnia J.L. Sakuth, 1905 (Królewiec : Wschodniopruska Drukarnia).
XXIV 367 [1]s. 16cm
Książka zawiera na 367 stronach 700 pieśni.
To kolejna pozycja drukowana szwabachą w drukarni Sakutha w Królewcu.


W "Sprawie mazurskiej" (1908) autor Konstanty Kościński pisał:
Jak sobie lud sam radzi, dowodem tego jest ogłoszenie Jana Ludwika Sakutha z Siły. Sakuth pisze w sierp¬
niu 1908 r, między innemi: „Najdrożsi towarzysze wiary polskiego języka! Dla tego, że nasze miłe dziatki przez czytanie brudnych ksiąg od Boga i naszych własnych serc odrywane bywają, jest naszą świętą     powinnością, ich od takich brzydkich ksiąg i pism przestrzegać i im dobre ewangieliczne księgi sprawić. Dałem kilka duchownych i wiele innych zachwycających ksiąg w polskim języku po raz pierwszy nowo drukować i proszę wszystkich serdecznie, obstalujcie sobie dla was i dla dzieci waszych te książki na zapas. Niech wam nie będzie żal pieniądze na to wydawać, gdyż tu chodzi o zbawienie duszy dziatek waszych. Wy sami będziecie błogosławieństwo Boskie poczuwać przy czytaniu tych ksiąg. A ponieważ też za mało duchownych pieśni w mazurskim języku mamy, więc wydałem nowy kancyonał, ułożony od znanych autorów, zawierający w sobie 700 znakomitych, bez mała nowych pieśni, pod tytułem: „Harfa podróżna dla pielgrzymów do góry Syon“.

tagi: Neidenburg, Masuren, Ostpreussen, Ortelsburg, Gerss, Sakuth Lischewski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz