poniedziałek, 16 czerwca 2014

Wybory 17.06.1984

Trzydzieści lat temu, 17 czerwca 1984 r., odbyły się wybory do Rady Narodowej Miasta i Gminy w Nidzicy oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Przypominam, że mieliśmy w Polsce 49 województw. Frekwencja w tych wyborach wyniosła ponad 70%. 
Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" przyjęła 23 stycznia 1984 r. stanowisko w sprawie wyborów do rad narodowych, w którym stwierdziła, że wybory te będą "służyć zniewoleniu społeczeństwa", określiła warunki autentycznych woborów, wezwała do bojkotu oraz zaapelowała do struktur związkowych "o podjęcie akcji propagandowej i przygotowanie się do kontroli bojkotu w poszczególnych okręgach. TKK NSZZ "S" stwierdziła, że frekwencję zawyżono o 14-20%.
W 1984 r. nidzicka PZPR liczyła 1526 członków i kandydatów. Wiodącą rolę w tych wyborach odgrywał Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. Mirosław Golon w "Historii Nidzicy i okolic" zamieścił tabelę z wybranymi radnymi w tych wyborach.

Do Wojewódzkiej Rady Narodowej z gminy Nidzica zostali: Ludwik Łukaszek (PZPR), Antoni Ostrowski (SD) i Zbigniew Szypulski.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz