wtorek, 17 czerwca 2014

PRON w Nidzicy

     Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) to fasadowa organizacja polityczna (początkowo pod nazwą Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego utworzona w 1982 r. w okresie stanu wojennego przez PZPR.
W Nidzicy pierwszym przewodniczącym Miejsko-Gminnej Rady PRON został Roman Kosiba.
    Do PRON przystępowali nie tylko indywidualne osoby ale całe zakłady pracy, tak też było z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Zawodowych, która przegłosowała wstąpienie do tej organizacji.
Zgodnie z zapisami w konstytucji PRON decydował m.in. o listach wyborczych, w wyborach lokalnych i do Sejmu. Praktycznie biorąc, bez uzyskania zgody PRON nie można było kandydować w wyborach.
PRON zakończył działalność dopiero 8 listopada 1989.
   Kiedy w 1984 r. przewodniczącym PRON został Zdzisław Bielasty, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, przy ulicy Słowackiego postawiono obelisk "upamiętniający powrót Polski do Macierzy".
  Przedstawiam fragment z Gazety Olsztyńskiej 38/82 z 23.02.1982 
„Sprzysiężenie rzetelnych”
Jako członek Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego ślubuję nie splamić honoru i godności Polaka, niezłomnie bronić praw i interesów ludu pracującego Nidzicy, zwalczać wszelkie przejawy zła, prywaty, korupcji, spekulanctwa, łapownictwa i wygodnictwa uzyskiwanego kosztem społeczeństwa. Konsekwentnie stać na straży sprawiedliwości społecznej. Ślubuję jednoczyć wszystkie patriotyczne, postępowe siły, dążyć do zwartości i poczucia odpowiedzialności obywatelskiej za wykonywaną pracę dla dobra naszego regionu. Zajmować postawy jednoznaczne, popierać zdrową, konstruktywną krytykę, dbać o czystość szeregów OKON- dla dobra budownictwa socjalistycznego i realizacji rządowego programu wyjścia z kryzysu politycznego i gospodarczego. Swoim działaniem wspierać Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Gdybym, mimo złożonego tu uroczystego ślubowania złamał je, niech mnie dosięgnie surowa ocena obywateli Ziemi Nidzickiej.przysięga członków założycieli MG OKON- 23 osoby m.in. Roman Kosiba, główny księgowy  Izomat.
Ten ruch grupuje ludzi, którzy myślą nie tylko o sobie, gotowi do pracy społecznej, do konkretnego działania i którzy moralnie czyści. Jest niebezpieczeństwo wślizgnięcia się do niego ludzi nieuczciwych, z plamami na honorze, o złej opinii.

Statut 6pkt. Członkiem OKON może być tylko prawy obywatel, sumiennie wykonujący swoje obowiązki, zwalczający wszelkie przejawy zła i niewłaściwego postępowania...


Obelisk postawiony z inicjatywy nidzickiego PRON przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych.


Artykuł z 1983 roku o działaniach PRON w Nidzicy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz