sobota, 7 czerwca 2014

Grudzień ' 70 w Nidzicy


W Komunikatach Mazursko - Warmińskich 2(232) / 2001 Bohdan Łukaszewicz w artykule  "Echa Grudnia '70 na Warmii i Mazurach" przedstawił poniższe pismo:

1970 grudzień 15, Nidzica. - informacja I sekretarza KP PZPR w Nidzicy, Ryszarda Gradowskiego dla KW PZPR w Olsztynie.
Zgodnie z wytycznymi KW PZPR w Olsztynie w sprawie zapoznania członków partii Biura Politycznego z grudnia 1970 r., w dniu 12 XII 1970 r. o godz. 13.00 odbyto w Komitecie Powiatowym PZPR w Nidzicy naradę czołowego aktywu partyjnego, na której I sekretarz KP zapoznał z treścią listu.
   Poza tym został rozpracowany plan zebrań oraz przydzielono towarzyszy do organizacji partyjnych w celu zapoznania ich z powyższymi materiałami. Zebrania partyjne przeprowadzano we wszystkich środowiskach za wyjątkiem instytucji handlowych,        Prezydium PRN i [P]MRN oraz Komendy Powiatowej MO. W organizacjach tych zebrania zaplanowano odbyć w dniu 14 XII br. Podczas zebrań członkowie partii oraz ZSL żywo interesowali się i dyskutowali na temat regulacji cen. O dużym zainteresowaniu tymi zagadnieniami świadczyć może dość wysoka frekwencja, wynosząca 70% oraz liczba zabierających głos w dyskusji w ilości 343 towarzyszy. Należy stwierdzić, że mimo zainteresowania kierownictwa KP ZSL tymi sprawami ze strony tutejszego Komitetu Powiatowego [PZPR], udział członków ZSL w zebraniach minimalny.
   Ogólnie trzeba stwierdzić, że w większości organizacji partyjnych list Biura Politycznego został przyjęty z dużym zrozumieniem i aprobatą. Jako przykład może posłużyć POP przy Liceum Ogólnokształcącym, gdzie towarzysze stwierdzili, iż regulacja cen jest prawidłowa, ponieważ podwyżki nie są zastraszające.
    Towarzysze z POP przy Szkole Podstawowej nr 2 stwierdzili, iż obniżka cen na telewizory, lodówki itp. pozwoli zaopatrzyć się w te artykuły ludziom mało zarabiającym.
Jednak oprócz pozytywnych wystąpień stwierdzono w kilku wypadkach wypowiedzi negatywne.
   W UPT Nidzica tow. Jarka Władysław stwierdził, iż jest członkiem partii od 20 lat i widzi, iż dzieje się coraz gorzej. Jeżeli towarzysze w centrali nie potrafią rządzić, niech ustąpią, bo nie wiadomo, do czego nas doprowadzą.
   W POP Połcie członek ZSL Szczepkowski Stanisław stwierdził, iż ceny podwyższał chyba nie Polak, bo nie wziął pod uwagę ludzi mało zarabiających, których zmiana cen najbardziej dotknie.
   W POP Pielgrzymowo tow. Marchewka Stefan stwierdził, iż najbardziej pokrzywdzeni przez podwyżkę cen są robotnicy, dlatego aby żyć, należy kraść i, o ile będą kradli, trzeba rozbudować więzienia.
   Z odbytych zebrań najtrudniejszy przebieg miało zebranie w PGR Waplewo. Na zebraniu byli obecni wszyscy za wyjątkiem dyrektora tow. Filipka Kazimierza, który pojechał na polowanie. Na wstępie zebrania wnioskowano, ażeby nie czytać listu, ponieważ jest im znany. W trakcie czytania listu przerywano. Było szereg wrogich wypowiedzi, m.in. tow. Borek powiedział, iż w Polsce jest tak źle, ponieważ rządzi jedna partia. Pytano, dlaczego nie dąży się do ograniczenia stanu i wynagrodzenia wyższych oficerów na korzyść' robotników. Poza tym dlaczego nie dąży się do ograniczenia przyjęć na szczeblu centralnym. Stwierdzono również, iż nie objęto podwyżką stołówek studenckich, ponieważ władza ludowa boi się studentów. Jeden z uczestników zebrania, tow. Karbowski w formie protestu, stwarzając pozory demonstracyjnego opuszczenia sali, powiedział, iż mogą skreślić go z partii.
    Oprócz licznych wypowiedzi zadano szereg istotnych pytań, do których można zaliczyć m.in:
-Dlaczego podrożały ryby i przetwory rybne, skoro w programie telewizyjnym mówi się o wykonaniu połowów z nadwyżką i dużych z tego tytułu zyskach.
-Dlaczego nie podwyższono cen zboża i żywca za obowiązkowe dostawy przy podwyżce cen na mąkę, mięso i mieszanki pasz.
-Czy po podwyżce cen na materiały budowlane będzie więcej ich w sprzedaży, aby rolnicy mogli się budować.
-Dlaczego podwyższono ceny na rowery, motorowery i motocykle, a obniżono cenę ,,Fiata"
-Dlaczego w pierwszych latach po wojnie nie brakowało artykułów żywnościowych, a obecnie ich brak.
-Dlaczego poprzednie podwyżki cen dawały rolnikom pełną rekompensatę, a obecnie jest ona znikoma.
-Dlaczego podrożał węgiel i koks, podczas gdy był już dość drogi.
-Dlaczego tak dużo podrożał smalec, który jest podstawowym tłuszczem dla najszerszej masy robotników.
- Czy minimalny wzrost cen skupu bydła rzeźnego uzdrowi gospodarkę hodowlaną w kraju.
    W dniu 12 grudnia br. w godzinach popołudniowych nastąpił wzmożony wykup następujących artykułów spożywczych: mąki, cukru, koncentratów, margaryny. Z artykułów przemysłowych meble. Na terenie wsi stwierdzono również wykup mąki i cukru w sklepach położonych w okolicach miasta Nidzicy. W dniu 13 XII br. [niedziela] sklepy spożywcze dyżurujące były czynne, jak również były otwarte wszystkie zakłady gastronomiczne.
    W dniu 14 XII br. cała sieć handlowa branży spożywczej jest czynna. Braków w artykułach spożywczych nie stwierdza się, gdyż w godzinach rannych zostały uzupełnione przez hurtownie WPHS. Hurtownia jest zaopatrzona we wszystkie artykuły spożywcze.
Ogólnie oceniając przebieg akcji zapoznawania z listem Biura Politycznego należy stwierdzić właściwe zaangażowanie postawą [sic!] aktywu powiatowego j gromadzkiego oraz sekretarzy POP, którzy włożyli wiele wysiłku w organizację zebrań.

0ryginał, maszynopis opatrzony własnoręcznym podpisem nadawcy i trójkątną pieczątką KP PZPR w Nidzicy, 4 karty.
APO, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. 1141/1082, t. IL

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz