piątek, 20 czerwca 2014

Bojownicy mazurscy

    W 1946 roku Instytut Mazurski wydał 22 stronicową broszurę autorstwa Emilii Sukertowej-Biedrawiny "Bojownicy mazurscy". Instytut Mazurski rozpoczął swą działalność jeszcze w 1943 r. w konspiracji w Radości pod Warszawą. Po przeniesieniu się w 1945 r. do Olsztyna rozpoczął swą działalność popularyzatorską dotyczącą Prus Wschodnich. Przezesem Instytutu został Karol Małłek, zastępcą Witold Witkowski, a sekretarzem  Stanisław Łopatowski (Edward Małłek) pierwszy Starosta Nidzicki. We władzach Instytutu znalazła się także Emilia Sukertowa- Biedrawina. 
   W prezentowanej broszurze jako pierwsza prezentowana jest sylwetka Jerzego Wasiańskiego, pastora z Nidzicy, autora "Nowowydanego kancjonału". 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz