niedziela, 2 marca 2014

Strousberg

Strousberg Bethel Henry (1823-1884), przedsiębiorca, budowniczy kolei, zwanykrólem żelaznych dróg", ur. się w żydowskiej rodzinie w Nidzicy. W wieku 16 lat wyjechał do Anglii, gdzie dorobił się sporego majątku. Po przyjeździe do Niemiec zaczął inwestycje w kolejnictwie. W latach 1861-1863 zbudował sieć w Prusach Wschodnich (Tylża-Wystruć i Królewiec- Ełk). Budował linie kolejowe w Niemczech, Rosji, Polsce, Węgrzech i Rumunii, stworzył wielki koncern: budowa parowozów i wagonów, walcownie, kopalnie. Handlował także ziemią, m.in. w Prusach Wschodnich. Po procesie z bankami został bankrutem, zmarł jako nędzarz w Berlinie.

Grób Strousberga w Berlinie

 Życiorys Strousberga intryguje nadal. Jedna z książek poświęcona burzliwemu życiu B.H. Strousberga

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz