sobota, 24 maja 2014

Z mojej biblioteki - Geschichte Preussens

   Johannes Voigt (27 sierpnia 1786 - 23 września 1863) to niemiecki historyk, który studiował historię, teologię i filologię na Uniwersycecie w Jenie. W 1817 roku został profesorem Uniwersytetu królewieckiego, gdzie też umarł. Także jego syn Georg Voigt był znanym historykiem.
 Prezentowane dzieło Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens , Königsberg 1827/39, to dziewięciotomowa historia Prus od czasów starożytnych aż do zniszczenia państwa krzyżackiego. W moim zbiorze posiadam tomy 4-8. 
 Wiele fragmentów pracy dotyczy także Neidenburga.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz