wtorek, 27 maja 2014

Przejęcie władzy cywilnej w Niborku

   


Wczoraj minęła rocznica przekazania administracji cywilnej powiatu przez  Komendanta Wojennego Nidzicy mjr. Iwana Zejnałowa. 
 Oto meldunek Starosty Powiatowego Stanisława Łopatowskiego (pod tym nazwiskiem władzę w powiecie nidzickim sprawował Edward Małłek 1908-1995).
Melduje, ze w dniu 27.5.1945 r. odbylo się oficjalne przejecie administracji cywilnej pow. Niborskiego z rak Komendanta Wojennego.  Uroczystość odbyła się na rynku w Niborku udekorowanym portretami dostojników polskich i rosyjskich, transparentami, chorągwiami i zielenią.   W uroczystości wzięli udział: Oddziały wojska miejscowego garnizonu, Kompania kolejarzy sowieckich z orkiestrą, Kompania Milicji Obywatelskiej, zaproszeni goście w osobach: Ob.ob. Starosty Powiatowego w Mławie, Przewodniczącego Pow.Rady Narodowej w Mławie, Burmistrza m. Mławy, przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych, orkiestra Straży Pożarnej z Mławy, oraz ludność cywilna pow. mławskiego i niborskiego. Ogółem brało udział w uroczystości około 5.000 osób, prócz wojska.   O godz.13-stej rozpoczęła się oficjalna cześć uroczystości. Przemówienie powitalne wygłosił mjr.OSIEROW, a KOMENDANT Wojenny- ZEJNALOW w krótkich lecz treściwych słowach przekazał administracji ...cim władzom cywilnym, nazywając tan dzień historycznym w rozwoju stosunków Polsko-Sowieckich. Po nim przemawiali :Starosta Powiatowy w Niborku, pulk. Armii Czerwonej DIERUNOW, ks. Proboszcz niborski, Starosta Powiatowy w Mławie KAZMIEROWICZ,burmistrz m. Mławy CHRZCZON, Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Mławie JABLOŃSKI, mjr. Armii Czerwonej SIWOJEDOW i jeden z urzędników Starostwa w Niborku.   Wszyscy mówcy podkreślali wybitny udział armii Czerwonej w oswobodzeniu Ziem Polskich z jarzma hitlerowskiego najeźdźcy i ziem tych przyznanych Polsce-wspólny wysiłek Narodu sowieckiego i polskich organizacji bezpieczeństwa i odbudowie kraju i szereg aktualnych ...dnien i potrzeb powiatu.    Po przemówieniach odbyła się defilada wojska,milicji i ludności cywilnej.   Po defiladzie odbyl się w miejscowym parku koncert chóru rosyjskiego,trwający do godz.17-tej t.j. do końca trwania uroczystości.   Ogólnie panował nastrój poważny,wznoszono okrzyki i hasła przyjmowane z entuzjazmem. Z pośród tłumu rzucane były również hasła solidaryzujące się z polityka obecnego Rządu. Żadnych wystąpień w charakterze anty-państwowym i antyrządowym nie było.    Zgodnie z życzeniem komendanta Wojennego w najbliższych dniach odbędą się wiece propagandowe osobno we wszystkich zamieszkałych osiedlach,podczas których oficjalnie będę przejmował administracji poszczególnych ośrodków przemysłowych i osiedli.-               
       Starosta Powiatowy                
  /St. Lopatowski/Wspomnienia E. Małłka
http://diec.mazurska.luteranie.pl/pl/biuletyn/MTE_2011_01_89.htm 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz