piątek, 30 maja 2014

Komitet Obywatelski "Solidarność"

    W Nidzicy Komitet Obywatelski "Solidarność" początkowo spotykał się na plebanii u księdza Wł. Sudzińskiego, później w wynajmowanym od Urzędu Gminy i Miasta lokalu w obecnym budynku Starostwa. Członkowie KO"S" po wyborach 1989 r. przygotowywali się do wyborów samorządowych w maju 1990 r. Wydelegowani członkowie KO"S" brali udział w pracach komisji i sesjach Rady Gminy i Miasta. Rozpoczęto wydawanie Wiadomości Nidzickich, pierwszej gazecie lokalnej w mieście. Członkowie KO"S" opodatkowali się i z tych pieniędzy opłacano m.in.wynajmowany lokal, kupowano papier do druku, wykonano tablicę ogłoszeniową, przekazywano część środków na działania Rządu. 

 Spotkanie z kandydatami do Sejmu i Senatu desygnowanymi przez KO"S" w nidzickim ratuszu.
 Pierwsze spotkania nidzickich członków KO"S" na plebanii. Wśród uczestników ksiądz Stanisław Tkacz.
 W spotkaniu uczestniczy ksiądz Władysław Sudziński. Przed kościołem prowadzono podczas niedzielnych mszy sprzedaż m.in. książęk, znaczków, kaset magnetofonowych, przeznaczając zyski z tej działalności na przygotowania do wyborów. Komitet Wyborczy prowadził także bibliotekę wydawnictw niezależnych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz