niedziela, 18 maja 2014

Rocznik Związku Obrony Kresów Zachodnich

    W 1926 roku ukazał się pierwszy Rocznik Związku Obrony Kresów Zachodnich "Polska Zachodnia". Jak napisano w przedmowie miała ona pozwolić czytelnikowi zrozumieć potrzebę zespolenia wszystkich sił narodu w celu skutecznej obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród autorów rocznika odnajdujemy Emilję Sukertową, która napisała "Dusza mazurska w świetle legend" i Mieczysława Orłowicza z "Mazowsze pruskie pod względem krajobrazowym".
  W artykułach tych odnajdujemy także treści dotyczące ziemi niborskiej i jedną fotografię przedstawiającą wzgórze zamkowe w Nidborku, bo taka nazwa Nidzicy używana jest w opisie zdjęcia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz