sobota, 3 maja 2014

Baszta przy ulicy Murarskiej

    W 1989 roku nidzicki Sanepid otrzymał w dzierżawę basztę przy ul. Murarskiej. Basztę, jako część murów obronnych, odbudowywało miasto. W pierwotnych założeniach obiekt, według projektu, miał służyć nidzickim harcerzom ( hufiec nidzicki nosił imię "Bojowników o Polskę Ludową"). W 1989 roku Rada Narodowa przyjęła wniosek o przeznaczeniu budynku dla celów kultury. Odbudowa obiektu przeciągała się (kradzieże, niesolidni wykonawcy, złe magazynowanie materiałów budowlanych), a koszty remontu rosły. Kiedy obiekt był bliski ukończenia remontu pojawiły się nowe koncepcje wykorzystania. Rozważano możliwość umieszczenia tam galerii Hieronima Skurpskiego, muzeum, szkoły muzycznej i wreszczie jako ostatnia pojawiła się koncepcja dzierżawy dla Sanepidu na pomieszczenia biurowe. Wydzierżawienie obiektu zaplanono na pięć lat. Sanepid w marcu 1989 roku, na Sesji Rady Miasta i Gminy zobowiązał się dokończyć remont na własny koszt. Działacze kultury próbowali na tej sesji oponowali, prosząc aby nie pozbawiać możliwości poszerzenia bazy lokalowej. Ostatecznie Sanepid otrzmał budynek na 10 lat. Dziś baszta jest siedzibą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a właścicielem obiektu jest Starostwo Powiatowe.

Widok Turnplatzu przed II w.św.

Widok z połowy lat osiemdziesiątych XX wieku.

Baszta jako siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz