środa, 1 października 2014

Dziwne odkrycie w Nidzicy

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Olsztynie wydaje rocznik "Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski". W wydaniu w 2000 r. odnajdujemy kilka artykułów dotyczących naszego powiatu, dziś prezentuję pierwszy, poświęcony odkrytym w rynku garnkom służącym odwodnieniu miasta.











Brak komentarzy:

Prześlij komentarz