poniedziałek, 29 stycznia 2018

Z nidzickiego kalendarza...


1 stycznia 1997 r. rozpoczęcie działalności w Nidzicy Urzędu Skarbowego. Wcześniej nidzicki urząd był filią Urzędu Skarbowego w Szczytnie. Wcześniejsza lokalizacja US znajdowała się w Pałacyku (Villa Kardinal).
1 stycznia 1973 r. ponownie utworzono w Nidzicy Prokuraturę Powiatową.
Prokuratura w pierwszym okresie po drugiej wojnie światowej istniała przy sądach okręgowych. Powiat nidzicki podlegał początkowo kompetencjom Sądu Okręgowego w Olsztynie, a od 1946 roku Sądowi Okręgowemu w Mławie.
W roku 1950 utworzono w Nidzicy Prokuraturę Powiatową, która istniała do 1958 roku. Po likwidacji tej placówki jej agendy przejęła Prokuratura Powiatowa w Działdowie. 1 stycznia 1971 roku powstał w Nidzicy Rejon zamiejscowy Prokuratury Powiatowej w Działdowie, a od 1 stycznia 1973 roku utworzono ponownie instancję Prokuratury Powiatowej w Nidzicy.


1 stycznia 1828 r. z Działdowa do Nidzicy przeniesiono Wschodnio-Pruski Urząd Celny.

2 stycznia 1940 r. w Warszawie urodziła się Anna Bartosiak, historyk, nauczycielka, bibliotekarka. Szkołę podstawową ukończyła w Mikołajkach. Była absolwentką Liceum Pedagogicznego w Mrągowie.
W 1963 r. ukończyła historię na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1967 r. mieszkała w Nidzicy. Do marca 1970 r. była zatrudniona jako nauczyciel w Technikum Mechanicznym w Nidzicy. Po podjęciu pracy w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nidzicy od 16 marca 1970 r. została kierownikiem tej placówki. Funkcję tę pełniła do czasu odejścia na emeryturę 15 kwietnia 2000 r.
Była inicjatorem i organizatorem wielu imprez i uroczystości, w tym
spotkań autorskich z pisarzami (m.in. Magdaleną Samozwaniec, Krystyną Nepomucką, Marią Zientarą-Malewską). Podejmowała też starania o rozbudowanie sieci punktów bibliotecznych w regionie nidzickim. W latach 1990-2000 współtworzyła samorządową „Gazetę Nidzicką”. Od początku istnienia Towarzystwa Ziemi Nidzickiej (1983) aktywnie działała w nim, popularyzując wiedzę o regionie. Laureatka wielu nagród i odznaczeń. Zmarła w 2015 r.

3 stycznia 1894 r. proboszczem parafii katolickiej w Nidzicy został ksiądz Jan Gorczyński (22 października 1862-17 września 1944). W Nidzicy przebywał w latach 1892-1903. W latach 1900- 1903 przebywając w Nidzicy pełnił obowiązki dziekana pomezańskiego.
Do Torunia ks. Gorczyński przybył tuż przed wojną z parafii św. Jana Chrzciciela w Świerczynkach.
Grób księdza Gorczyńskiego znajduje się na cmentarzu parafialnym św. Jakuba w Toruniu. .
3 stycznia 1935 r. urodził się ks. Ireneusz Meller we wsi Dzierzęga, par. Duczymin, diecezja płocka.
Szkołę podstawową ukończył w 1950 r. w Duczyminie, klasę VIII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NIDZICY.. W 1951 został przyjęty do mariańskiego juwenatu w Warszawie na Bielanach, ukończył kl. IX w 1952 r. i poprosił o przyjęcie do nowicjatu, a po jego zakończeniu złożył pierwszą profesję w dniu 15 sierpnia 1953 r. Klasę X i XI szkoły średniej ukończył w Górze Kalwarii w latach 1954-56. Studia filozoficzne ukończył w WMSD w Warszawie w latach 1956-58. W dniu 15 sierpnia 1959 r. w Stoczku Klasztornym złożył śluby wieczyste. Zmarł w swoje 81 urodziny 3 stycznia 2016 r.
4 stycznia 1949 roku komunistyczne władze ogłosiły, iż Ulesie i okolice staną się terenem poligonu. Mieszkańcy otrzymali dwa miesiące na opuszczenie wsi.

http://kurekmazurski.pl/poligon-2008080642853/


4 stycznia 1945 rozpoczęła się ofensywa jednostek 2. Frontu Białoruskiego z przyczółków pod Serockiem i Różanem. Miały one odciąć Prusy Wschodnie od Rzeszy. Już 18 stycznia sowieckie czołgi przekroczyły granicę Prus Wschodnich. 19 stycznia oddziały 3. i 48. armii oraz 3. korpusu kawalerii gwardii generała Oślikowskiego zajęły Janowo.

5 stycznia 1962 r. kanoniczne erygowanie parafii św. Antoniego Padewskiego w Sarnowie.
W średniowieczu w Sarnowie prawdopodobnie istniał kościół ale brak o nim informacji w dokumentach. W czasie reformacji został on przejęty przez protestantów, którzy w drugiej połowie XVII wieku wybudowali tu nowy drewniany kościół o konstrukcji zrębowej. Obecny kościół wybudowano w 1911 r. w stylu neogotyckim. .
Gazeta Olsztyńska 6 stycznia 1922
A w noc sylwestrową w Niborku wybuchł pożar!


6 stycznia 1357 r. wielki mistrz Winrich von Kniprode nadał pielgrzymowi der Kirke 27 łanów w Zalesiu. Pielgrzym otrzymał obowiązek pieszej służby wojskowej. Łany zostały objęte 9 latami wolnizny. W 1587 r. wieś należała do Zielińskich: Adriana i Piotra. Majątek Piotra wynosił 5 łanów, w tym 4 zagrody i jeden wiatrak rzemieślniczy. Adrian posiadał 5 łanów z 4 zagrodami. W 1717 r. we wsi było 7 chłopów. W 1756 r. we wsi mieszkali m.in.: Andreas Schimanski z 6 łanami, Adam Klimek z 5 łanami. W 1827 r. było tu 25 domów zamieszkanych przez 127 osób. W II połowie XIX w. teren Zalesia zajmował 1696 mórg ziemi, na obszarze których znajdowało się 49 domów. We wsi było 369 mieszkańców. Mieścił się tu również wiatrak.

tekst ze strony: http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Zalesie


6 stycznia 1806 zniesiono przywilej cechowy na produkcję piwa w Nidzicy (nadany 18 sierpnia 1750 r.), który określał liczbę uprawnionych piwowarów. Kolejne zmiany w prawie z 1810 r. spowodowały, że każdy mógł zająć się ważeniem piwa. W 1873 r. w Nidzicy pracowały trzy browary, w tym założony w 1868 r. "Schloßbrauerei Neidenburg" - późniejsza winiarnia.
6 stycznia 1706 r. w wieku zaledwie 46 lat generałem-porucznikiem został Albrecht Konrad Finck von Finckenstein.
Albrecht Konrad Finck von Finckenstein urodził się 30 października 1660 r. w podnidzickim Zaborowie. Zmarł w randze marszałka 16 grudnia 1735 r. w Berlinie.

więcej:https://de.wikipedia.org/…/Albrecht_Konrad_Finck_von_Fincke…Od 1459 roku Janowo zostało miejscem zjazdów sądowych.
Jeszcze podczas trwania wojny trzynastoletniej doszło do rozejmu pomiędzy Zakonem a Mazowszem. Rozejm miał trwać sześć lat. W rozejmie postanowiono, że o wszystkich spornych kwestiach dotyczących szkód i wykroczeń miały rozstrzygać coroczne zjazdy sądowe, zawsze 7 stycznia, na zmianę w Janowie lub w Działdowie. Zawarty przez Mazowsze rozejm prawdopodobnie uratował Zakon przed klęską w wojnie z polskim królem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz