piątek, 11 marca 2016

Daniel VogelW dniu 12 marca 1742 roku przyszedł na świat w Nidzicy Daniel Vogel.
Daniel Vogel kształcił się w szkole miejskiej w Nidzicy pod kierunkiem redaktora Jana Wilhelma Alexiusa, polskiego pisarza i tłumacza (jako jeden z pierwszych pisał utwory o treści świeckiej, przeznaczone dla Mazurów.). Po skończeniu Gimnazjum Gdańskiego studiował teologię i filozofię na uniwersytecie w Królewcu. W 1761 r. został mieszkańcem Wrocławia.
W 1767 roku został nauczycielem języka polskiego w gimnazjum wrocławskim.
W 1768 i 1785 roku ukazała się we Wrocławiu jego Polska książka do czytania: to jest, Zbiór nauk i zabawek filologicznych, na pożytek i snadnieysze pojęcie Polskiego języka...
Również w 1768 roku ukazały się -- łączone potem przez wydawcę Korna z książką Jana Monety, Gdańszczanina pochodzącego z mazurskiego Olecka, ,,Enchiridion Polonicum" - Rozmaite ućiechy albo Zgromadzenie niektórych geograficznych, fizycznych, politycznych i historycznych przypadków na pożytek snadnieysze pojęćie polskiego ięzyka dla Młodźi kwitnący Szkoły Realney Wrocławskiey przy Kośćiele Maryi Magdaleny wydane przez Daniela Vogla.
Zmarł19 października 1829 r. we Wrocławiu, pozostawiając swój bogaty zbiór książek bibliotece kościoła pw. św. Marii Magdaleny.

Zdjęcie ze strony http://www.bu.kul.pl/ksiegozbior-o-konstantego-czorby,art_1…
z opisem: Książkę wydano we Wrocławiu w 1768 roku z tytułem równoległym w języku niemieckim. W przedmowie do podręcznika autor pisze następujące słowa, uzasadniając potrzebę i konieczność wydania tego typu książki:
"[...] Sprawę za rzecz słuszną mam: że nie arogancyja, ani omylnej sławy chciwość; lecz szczera miłość do młodzieży kwitnącej, w której wielką żądność Polskiego języka się nauczyć, zoczyłem [...] Na koniec łaskawego czytelnika, powinszowawszy mu wszelkiego pożądanego zdrowia i wszelkich pomyślnych sukcesów, przy zaleceniu uniżonych i powolnych usług swych, Boskiej oddaję opatrzności"


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz